Menu główne
Strona Główna
Aktualności
Dla ZOZ
Dyrekcja
Przychodnie
Poradnie i pracownie
Menu dodatkowe
Pliki do pobrania
Linki
BIP
Programy europejskie Drukuj E-mail


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Nazwa projektu: „Wykorzystanie technologii informatycznych w celu ułatwienia dostępu do usług medycznych dla pacjentów Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu”

Nazwa Beneficjenta: Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu

Wartość projektu: 992 186,13 PLN

Wartość dofinansowania: 731 668,21 PLN

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl


W wyniku realizacji projektu w Przychodniach Rejonowo-Specjalistycznych: nr 4 przy ulicy Nowopogońskiej 57, nr 9 przy ulicy Wawel 15 i nr 10 przy ulicy Hallera 5, został wdrożony system e-rejestracji, dzięki któremu wzrośnie liczba usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną.

 Każdy pacjent ma możliwość rejestracji do dowolnej poradni poprzez internet wchodząc na adres strony internetowej www.zla.sosnowiec.pl .

Pierwsze logowanie musi być poprzedzone nadaniem przez system loginu i hasła. Po wyborze odpowiedniej przychodni i lekarza pacjent ma możliwość rejestracji na wybrany dzień oraz na wybraną godzinę. Poprawna rejestracja zostanie potwierdzone e-mailem zwrotnym na adres e-mailowy pacjenta. Wykaz lekarzy pracujących w poszczególnych poradniach ZLA dostępny jest na stronach internetowych Zakładu.

 Wprowadzono także elektroniczny system kolejkowy, który usprawni obsługę pacjentów i spowoduje znaczna poprawę jej jakości. Dzięki niemu pacjent nie będzie musiał oczekiwać godzinami przed gabinetem lekarza na poradę, a uzyska informację o konkretnej godzinie przyjęcia.

 Specjalistyczne oprogramowanie umożliwi prowadzenie dokumentacji medycznej w formie elektronicznej a także gromadzenie informacji medycznych, wydruki recept lekarskich, skierowań i innych dokumentów związanych z procesem leczenia. 

 
Biletomat w Przychodni Rejonowo-Specjalstycznej nr 9  

Prowadzenie dokumentacji medycznej w formie elektronicznej może na początku powodować wydłużenie czasu wizyty z uwagi na konieczność nauki obsługi systemu, ale rekompensatą będzie przejrzystość dokumentacji i jej czytelność. 
Realizacja tych zadań wymagała zbudowania infrastruktury sieciowej ( gniazda sieciowe, szafy dystrybucyjne) wraz z serwerami. 

 
Serwer

Program mMedica 

Zakupiono także sprzęt komputerowy – nowoczesne komputery z drukarkami laserowymi oraz specjalistyczne oprogramowanie medyczne mMedica.
W wymienionych przychodniach zainstalowano biletomaty, które uporządkują ruch pacjentów.

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013

„Program „Zero Barier” dla wzrostu dostępności do wysokiej jakości usług ginekologicznych z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych w Sosnowcu”

   Beneficjentem Projektu jest Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu, a dokładniej, Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna nr 9 w Sosnowcu przy ulicy Wawel 15.

Projekt jest zgodny z celami RPO WSL na lata 2007-2013, z działaniem 9.2, typem 2, którego celem jest wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych lecznictwa otwartego m.in. poprzez modernizację sprzętu medycznego, zakup nowej aparatury medycznej w placówkach publicznych.

Bezpośrednimi celami Projektu są:

- zwiększenie poziomu dostępności do wysokiej jakości podstawowych i specjalistycznych świadczeń zdrowotnych wszystkim chorym, szczególnie niepełnosprawnym,

- zapobieganie powstawaniu niepełnosprawności poprzez zwiększenie wykrywalności wad rozwojowych u dzieci w wieku prenatalnym i starszym,

- zwiększenie możliwości diagnozowania chorób nowotworowych dzięki zakupionemu i zmodernizowanemu sprzętowi medycznemu umożliwiającemu wykorzystywanie najnowszych metod diagnostycznych.

Na zakupionym aparacie USG pracują lekarze różnych specjalności (rentgenolodzy, kardiolodzy, ginekolodzy, neurolog), posiadający odpowiednie kwalifikacje.Przychodnia Rejonowo - Specjalistyczna nr 9 w Sosnowcu ul. Wawel 15, w której jest realizowany Projekt, znajduje się w strukturach Wnioskodawcy – Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu. Świadczy ona usługi medyczne w zakresie podstawowej opieki medycznej, specjalistycznej ambulatoryjnej opieki medycznej, rehabilitacji, diagnostyki medycznej.

Jest największą przychodnią w ZLA, wykonującą usługi w zakresie diagnostyki dla 5 podległych przychodni.

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu jest największą jednostką świadczącą ambulatoryjne usługi medyczne w Sosnowcu, obsługującą 1/3 mieszkańców miasta.

W ramach projektu zakupiono niezbędną, brakującą aparaturę medyczną min:  

USG wraz z aparaturą dostępową (wizyjną), fotele ginekologiczne  w tym jeden sterowany elektrycznie, lampy zabiegowe, aparaty UDT, aparat do KTG, negatoskop, lancetron.

Dzięki nim możliwe będzie wczesne wykrywanie zmian chorobowych i nowotworowych u pacjentów, wad rozwojowych płodu, a w konsekwencji ich wczesne leczenie i uniknięcie powstawania w przyszłości niepełnosprawności. Co więcej, kobiety niepełnosprawne, będące w podwyższonej grupie ryzyka urodzenia niepełnosprawnego dziecka, powinny być objęte szczególną opieką. Mają one prawo do leczenia ginekologicznego i urodzenia zdrowych dzieci. Dzięki Projektowi będą mogły bez problemu być badane w ZAKŁADZIE na przygotowanym do tego celu sprzęcie medycznym. Również osoby niezamożne, które nie mogą pozwolić sobie na płatne, prywatne badania lekarskie, dzięki Inwestycji mogą korzystać z wysokiej klasy sprzętu medycznego. W ten sposób został wyrównany dostęp do wysokiej jakości podstawowych badań bardzo dużej liczbie pacjentów.

Projekt jest innowacyjny dzięki kompleksowemu dostosowaniu świadczonych przez ZLA usług do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zastosowanie nowoczesnej technologii.

Zakup przez ZLA sprzętu i diagnostyka za jego pomocą przyczynią się do ograniczenia zachorowalności i liczby zgonów a tym samym rozwiązania problemów społeczeństwa i służby zdrowia województwa śląskiego a przede wszystkim miasta Sosnowiec i okolicznych miast regionu, charakteryzujących się największymi wskaźnikami zachorowań i zgonów na nowotwory i choroby, zwłaszcza układu pokarmowego, nowotworu piersi, nowotworu trzonu macicy, nowotworu jajnika i prostaty.

Aparat USG wraz z aparaturą dostępową (wizyjną),  jest wyposażony w nowoczesny monitor LCD dający obraz wysokiej jakości i rozdzielczości.

Aparat ten umożliwia wykonywanie podstawowych badań nieinwazyjnych, pozwalających:

-  ocenić rozwój płodu,

-  sprawdzić, czy nie ma wad wrodzonych płodu

-  bezpiecznie i nieszkodliwie dla dziecka przeprowadzić badanie,

-  stwierdzić, czy serce, nerki, pęcherz dziecka pracują prawidłowo,

-  wykryć wrodzone wady serca, m.in. dużych naczyń krwionośnych,

   a także diagnozować:

- narządy jamy brzusznej i miednicy małej u  dorosłych oraz dzieci,
- narządy powierzchniowe (tarczyca, piersi,  ślinianki, jądra, itd.),
- narządy układu krążenia (serce, tętnice, żyły),
 
- narządy miednicy małej u kobiet metodą transvaginalną,


Pozwala także archiwizować wykonywane badania w technologii DVD oraz wydruków komputerowych.

Każde badanie opiera się na dokładnym obejrzeniu obrazu ogólnie dostępną metodą tzw. dwuwymiarową.

Przy wątpliwościach diagnostycznych, stosowana jest trójwymiarowa rekonstrukcja obrazu.

Projekt będzie finansowany w 85% ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) oraz w 15% ze środków Gminy Sosnowiec.


Ostatnia aktualizacja ( poniedziałek, 21 lipca 2014 )
< Poprzedni   Następny >

Nowości
Gościmy
Aktualnie jest 34 gości online