Informacja dotycząca audytu klinicznego zdjęć mammograficznych

Opublikowane na internetowej stronie wyniki audytu klinicznego zdjęć mammograficznych za 2008 rok, przeprowadzonego dla oceny „Programu wczesnego wykrywania raka piersi”, spowodował szereg medialnych komentarzy poddających w wątpliwość wykrycie choroby w ośrodkach, które nie zaliczyły audytu.

Dyrekcja Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu, którego pracownia mammograficzna również nie zaliczyła audytu, bowiem nie uzyskała wymaganej liczby punktów, czuje się zobligowana do przedstawienia mieszkańcom Sosnowca wyjaśnień przyczyn niskiej punktacji ocenianych przez zespół ekspertów parametrów mammogramów.

I tak każdy ośrodek zobowiązany został do przedstawienia do oceny dwa zestawy mammogramów, wykonanych w ostatnim czasie u badanej kobiety w przedziale wiekowym 50-69 lat, z czego jeden zestaw o zawartości tkanki tłuszczowej, a drugi gruczołowej.

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego nie posiada archiwum zdjęć rtg i mammograficznych, zdjęcia są  wykonywane i wydawane pacjentkom na bieżąco. Ograniczony termin dostarczenia obu kompletów zdjęć spowodował, że wysłano tylko komplet zdjęć z gruczołem piersiowym o utkaniu tłuszczowym.

Nie wysłano natomiast klisz piersi o utkaniu gruczołowym, bo takiej pacjentki w tym czasie nie było (tylko 5 % populacji kobiet w /w przedziale wiekowym posiada piersi o utkaniu gruczołowym).

Komentując wyniki audytu, to audytorzy nie mieli zastrzeżeń do zdjęć mammograficznych piesi o utkaniu tłuszczowym, a piersi o utkaniu gruczołowym nie ocenili, bo takich nie było.

I w ten oto sposób wyniki oceny zostały wypaczone, klasyfikując nasz ośrodek w grupie nie zaliczonych.

Ponadto w ocenie mammogramu eksperci brali  pod uwagę taki parametr jak automatyczne, trwałe etykietowanie zdjęć, który w żaden sposób nie wpływa na jakość wykonywanych zdjęć i wykrycie guzka.

W roku 2008 zdjęcia w sposób trwały opisywane były ręcznie, zatem Zakład nasz nie uzyskał żadnego punktu.

Z wyniku raportu opublikowanego przez Centralny Ośrodek Koordynujący Program nie można i nie należy wysnuwać wniosków, że nie zaliczenie audytu  jest równoznaczne ze złą jakością wykonywanych zdjęć, a badania nie pozwalają na wczesne wykrycie guzka.

W naszym Zakładzie na liczbę 2806 wykonanych w roku 2008 badań mammograficznych stwierdzono 37 zmian patologicznych, a pacjentki skierowane były do dalszej pogłębionej diagnostyki i leczenia.

×