Program „Zero Barier” dla wzrostu dostępności do wysokiej jakości usług ginekologicznych z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych w Sosnowcu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013

„Program „Zero Barier” dla wzrostu dostępności do wysokiej jakości usług ginekologicznych z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych w Sosnowcu”

Beneficjentem Projektu jest Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu, a dokładniej, Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna nr 9 w Sosnowcu przy ulicy Wawel 15.

Projekt jest zgodny z celami RPO WSL na lata 2007-2013, z działaniem 9.2, typem 2, którego celem jest wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych lecznictwa otwartego m.in. poprzez modernizację sprzętu medycznego, zakup nowej aparatury medycznej w placówkach publicznych.

Bezpośrednimi celami Projektu są:

 • zwiększenie poziomu dostępności do wysokiej jakości podstawowych i specjalistycznych świadczeń zdrowotnych wszystkim chorym, szczególnie niepełnosprawnym,
 • zapobieganie powstawaniu niepełnosprawności poprzez zwiększenie wykrywalności wad rozwojowych u dzieci w wieku prenatalnym i starszym,
 • zwiększenie możliwości diagnozowania chorób nowotworowych dzięki zakupionemu i zmodernizowanemu sprzętowi medycznemu umożliwiającemu wykorzystywanie najnowszych metod diagnostycznych.

Na zakupionym aparacie USG pracują lekarze różnych specjalności (rentgenolodzy, kardiolodzy, ginekolodzy, neurolog), posiadający odpowiednie kwalifikacje.

Przychodnia Rejonowo - Specjalistyczna nr 9 w Sosnowcu ul. Wawel 15, w której jest realizowany Projekt, znajduje się w strukturach Wnioskodawcy – Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu. Świadczy ona usługi medyczne w zakresie podstawowej opieki medycznej, specjalistycznej ambulatoryjnej opieki medycznej, rehabilitacji, diagnostyki medycznej.

Jest największą przychodnią w ZLA, wykonującą usługi w zakresie diagnostyki dla 5 podległych przychodni.

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu jest największą jednostką świadczącą ambulatoryjne usługi medyczne w Sosnowcu, obsługującą 1/3 mieszkańców miasta.

W ramach projektu zakupiono niezbędną, brakującą aparaturę medyczną min:  

USG wraz z aparaturą dostępową (wizyjną), fotele ginekologiczne  w tym jeden sterowany elektrycznie, lampy zabiegowe, aparaty UDT, aparat do KTG, negatoskop, lancetron.

Dzięki nim możliwe będzie wczesne wykrywanie zmian chorobowych i nowotworowych u pacjentów, wad rozwojowych płodu, a w konsekwencji ich wczesne leczenie i uniknięcie powstawania w przyszłości niepełnosprawności. Co więcej, kobiety niepełnosprawne, będące w podwyższonej grupie ryzyka urodzenia niepełnosprawnego dziecka, powinny być objęte szczególną opieką. Mają one prawo do leczenia ginekologicznego i urodzenia zdrowych dzieci. Dzięki Projektowi będą mogły bez problemu być badane w ZAKŁADZIE na przygotowanym do tego celu sprzęcie medycznym. Również osoby niezamożne, które nie mogą pozwolić sobie na płatne, prywatne badania lekarskie, dzięki Inwestycji mogą korzystać z wysokiej klasy sprzętu medycznego. W ten sposób został wyrównany dostęp do wysokiej jakości podstawowych badań bardzo dużej liczbie pacjentów.

Projekt jest innowacyjny dzięki kompleksowemu dostosowaniu świadczonych przez ZLA usług do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zastosowanie nowoczesnej technologii.

Zakup przez ZLA sprzętu i diagnostyka za jego pomocą przyczynią się do ograniczenia zachorowalności i liczby zgonów a tym samym rozwiązania problemów społeczeństwa i służby zdrowia województwa śląskiego a przede wszystkim miasta Sosnowiec i okolicznych miast regionu, charakteryzujących się największymi wskaźnikami zachorowań i zgonów na nowotwory i choroby, zwłaszcza układu pokarmowego, nowotworu piersi, nowotworu trzonu macicy, nowotworu jajnika i prostaty.

Aparat USG wraz z aparaturą dostępową (wizyjną),  jest wyposażony w nowoczesny monitor LCD dający obraz wysokiej jakości i rozdzielczości.

Aparat ten umożliwia wykonywanie podstawowych badań nieinwazyjnych, pozwalających:

 • ocenić rozwój płodu,
 • sprawdzić, czy nie ma wad wrodzonych płodu
 • bezpiecznie i nieszkodliwie dla dziecka przeprowadzić badanie,
 • stwierdzić, czy serce, nerki, pęcherz dziecka pracują prawidłowo,
 • wykryć wrodzone wady serca, m.in. dużych naczyń krwionośnych,

a także diagnozować:

 • narządy jamy brzusznej i miednicy małej u  dorosłych oraz dzieci,
 • narządy powierzchniowe (tarczyca, piersi,  ślinianki, jądra, itd.),
 • narządy układu krążenia (serce, tętnice, żyły), 
 • narządy miednicy małej u kobiet metodą transvaginalną,

Pozwala także archiwizować wykonywane badania w technologii DVD oraz wydruków komputerowych.

Każde badanie opiera się na dokładnym obejrzeniu obrazu ogólnie dostępną metodą tzw. dwuwymiarową.

Przy wątpliwościach diagnostycznych, stosowana jest trójwymiarowa rekonstrukcja obrazu.

Projekt będzie finansowany w 85% ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) oraz w 15% ze środków Gminy Sosnowiec.

×