AKTUALNE: Termomodernizacja budynków następujących obiektów: Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej Nr 4 przy ul. Nowopogońskiej 57, Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej Nr 10 przy ul. Hallera 5 w ramac

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu realizuje aktualnie projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Nazwa projektu: Termomodernizacja budynków następujących obiektów: Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej Nr 4 przy ul. Nowopogońskiej 57, Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej Nr 10 przy ul. Hallera 5 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Planowana wartość projektu: 1.565.851,91 zł

Planowana wartość dofinansowania: 1.069.099,12 zł

Planowany termin zakończenia realizacji projektu:  2017 r.
W wyniku realizacji projektu zmniejszy się zużycie energii, co przełoży się na poprawę efektywności energetycznej budynków.

×