Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności ZAKŁADU LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W SOSNOWCU

ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W SOSNOWCU zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.zla.sosnowiec.pl/.

 • Data publikacji strony internetowej:2017-09-14
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:2017-09-14

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • nie wszystkie zamieszczane fotorelacje mają do każdego zdjęcia tekst alternatywny, a jedynie zbiorczą informację jakiej tematyki dotyczą fotografie,
 • linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych,
 • część dokumentów jest dostępna tylko w jednym w formacie,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:2020-09-02
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:2020-10-20

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Skróty klawiszowe służące do przemieszczania się po elementach strony

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

zmiana wielkości czcionki,
zmiana kontrastu.

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą standardowych skrótów klawiszy
TAB, SHIFT+TAB, ENTER.

[CTRL] -u uruchamia zaawansowany panel umożłiwiający:
- nawigację klawiaturą
- odczytywanie głosowe tekstów
- zmianę kontrastu
- podświetlenie linków
- powiększenie tekstu
- zwiększenie odstępów
- zmianę fontów na przyjazne dysflektyką
- powiększenie kursora
- nawigację po stronie po nagłówkach

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony. Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:
Firefox, Chrome, Internet Explorer:
[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
[CTRL] oraz [0] aby przywrócić pierwotny widok


W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności.

Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają wszelkich starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności. Dokładamy wszelkich starań by zdjęcia zawarte w serwisie posiadały zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Tomasz Kaczmarczyk, Rafał Kwaśniowski.
 • E-mail: informatycy@zla.sosnowiec.pl
 • Telefon: (032) 368-48-79

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Urząd Miasta Sosnowiec
 • Adres: Aleja Zwycięstwa 20, 41-200 Sosnowiec
 • E-mail: um@um.sosnowiec.pl
 • tel: (32) 296-0-600

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

PRZYCHODNIA REJONOWO - SPECJALISTYCZNA NR 1

- ul. Wojska Polskiego 19

 Budynek wyposażony jest w podjazd do drzwi wejściowych od strony ul. Wojska Polskiego (dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich) umożliwiający dostanie się do pomieszczeń zlokalizowanych na parterze Przychodni, w tym: Rejestracji, szatni, gabinetów lekarskich, gabinetu zabiegowego oraz toalety dla osób niepełnosprawnych.

Osoba niepełnosprawna, jeżeli jest taka potrzeba, uzyskuje pomoc w Rejestracji lub szatni, które mieszczą się na parterze budynku po lewej stronie przy wejściu głównym.

Pracownik Rejestracji/szatni przeprowadza wstępną rozmowę z osobą niepełnosprawną w celu ustalenia charakteru wizyty w Przychodni a następnie informuje odpowiednią Poradnię lub gabinet zabiegowy. Powiadomiony pracownik udaje się niezwłocznie do osoby niepełnosprawnej w celu zapewnienia wszelkiej niezbędnej pomocy. Po zakończeniu wizyty pracownik Rejestracji/szatni służy pomocą osobie niepełnosprawnej w opuszczeniu budynku.

Budynek wyposażony w dzwonek przywoławczy przy drzwiach wejściowych.

Przed budynkiem Przychodni wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

PRZYCHODNIA REJONOWO - SPECJALISTYCZNA NR 4

- ul. Nowopogońska 57

 

Wejście główne do budynku znajduje się na poziomie przyległego gruntu. Budynek dwukondygnacyjny wyposażony jest w dźwig osobowy zlokalizowany po stronie lewej od wejścia głównego.

Kondygnacja pierwsza i druga wyposażona jest w toaletę dla osób niepełnosprawnych.

Osoba niepełnosprawna, jeżeli jest taka potrzeba, uzyskuje pomoc w Rejestracji lub szatni znajdujących się na piętrze budynku po stronie prawej korytarza patrząc od wejścia głównego.

Pracownik Rejestracji/szatni przeprowadza wstępną rozmowę z osobą niepełnosprawną w celu ustalenia charakteru wizyty w Przychodni a następnie informuje odpowiednią Poradnię lub gabinet zabiegowy. Powiadomiony pracownik udaje się niezwłocznie do osoby niepełnosprawnej w celu zapewnienia wszelkiej niezbędnej pomocy. Po zakończeniu wizyty pracownik Rejestracji/szatni służy pomocą osobie niepełnosprawnej w opuszczeniu budynku.

Budynek wyposażony w dzwonek przywoławczy przy drzwiach wejściowych.

Przed budynkiem Przychodni wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

PRZYCHODNIA REJONOWO - SPECJALISTYCZNA NR 9

- ul. Wawel 15

Budynek wyposażony jest w podjazd do drzwi wejściowych od strony ul. Wawel (dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich) umożliwiający dostanie się do pomieszczeń zlokalizowanych na parterze Przychodni, w tym: Rejestracji, szatni, toalety dla osób niepełnosprawnych.

Budynek trzykondygnacyjny wyposażony jest w dźwig osobowy zlokalizowany po stronie lewej od wejścia głównego.

Wszystkie kondygnacje wyposażone są w toalety dla osób niepełnosprawnych.

Osoba niepełnosprawna, jeżeli jest taka potrzeba, uzyskuje pomoc w Rejestracji lub szatni, które mieszczą się na parterze budynku po prawej stronie oraz na wprost od wejścia głównego.

Pracownik Rejestracji/szatni przeprowadza wstępną rozmowę z osobą niepełnosprawną w celu ustalenia charakteru wizyty w Przychodni a następnie informuje odpowiednią Poradnię lub gabinet zabiegowy. Powiadomiony pracownik udaje się niezwłocznie do osoby niepełnosprawnej w celu zapewnienia wszelkiej niezbędnej pomocy. Po zakończeniu wizyty pracownik Rejestracji/szatni służy pomocą osobie niepełnosprawnej w opuszczeniu budynku.

Budynek wyposażony w dzwonek przywoławczy przy drzwiach wejściowych.

Przed budynkiem Przychodni wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

PRZYCHODNIA REJONOWO - SPECJALISTYCZNA NR 10

- ul. Hallera 5

Budynek wyposażony jest w podjazd do drzwi wejściowych od strony ul. Hallera (dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich) umożliwiający dostanie się do pomieszczeń zlokalizowanych na parterze Przychodni, w tym: Rejestracji, szatni, toalety dla osób niepełnosprawnych.

Budynek dwukondygnacyjny wyposażony jest w dźwig osobowy zlokalizowany po stronie lewej od wejścia głównego.

Wszystkie kondygnacje wyposażone są w toalety dla osób niepełnosprawnych.

Osoba niepełnosprawna, jeżeli jest taka potrzeba, uzyskuje pomoc w Rejestracji, która mieści się na parterze budynku po prawej stronie od wejścia głównego lub szatni, która mieści się na parterze budynku po lewej stronie od wejścia głównego.

Pracownik Rejestracji/szatni przeprowadza wstępną rozmowę z osobą niepełnosprawną w celu ustalenia charakteru wizyty w Przychodni a następnie informuje odpowiednią Poradnię lub gabinet zabiegowy. Powiadomiony pracownik udaje się niezwłocznie do osoby niepełnosprawnej w celu zapewnienia wszelkiej niezbędnej pomocy. Po zakończeniu wizyty pracownik Rejestracji/szatni służy pomocą osobie niepełnosprawnej w opuszczeniu budynku.

Budynek wyposażony w dzwonek przywoławczy przy drzwiach wejściowych.

Przed budynkiem Przychodni wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.


POZOSTAŁE INFORMACJE:

Strefy wejściowe:

Budynki ZLA posiadają usytuowane w pobliżu głównego wejścia stanowiska postojowe wraz z odpowiednimi oznaczeniami.

Schody wejściowe posiadają nawierzchnię niestwarzającą zagrożenia poślizgiem, balustrady i poręcze są zamontowane na odpowiednich wysokościach, nie posiadają ostrych krawędzi.

Podjazdy (pochylnie) dla osób niepełnosprawnych posiadają odpowiednie nachylenie i nawierzchnię niestwarzającą zagrożenia poślizgiem oraz balustrady dostosowane do obowiązujących przepisów.

Wymiary drzwi wejściowych są dostosowane do obowiązujących przepisów.

Wnętrza obiektów:

Wymiary drzwi wewnętrznych (oprócz niektórych pomieszczeń technicznych) mają w świetle co najmniej 90 cm i wysokość 200 cm.

Przejścia, wejścia, korytarze są wolne od progów.

Szerokość korytarzy jest dostosowana do obowiązujących przepisów.

Rejestracja oraz szatnia zlokalizowane są w każdym obiekcie w widocznym miejscu przy wejściu do budynku.

Obiekty wyposażone są w tablice informacyjne usytuowane przy głównych wejściach.

Balustrady wewnątrz obiektów spełniają wymogi co do wysokości jak również prześwitu pomiędzy elementami wypełnienia balustrady.

Dźwigi osobowe są zlokalizowane w trzech obiektach ZLA: PRS nr 4, PRS nr 9, PRS nr 10.

W PRS nr 1 nie ma dźwigu osobowego, gdyż wszystkie gabinety lekarskie oraz zabiegowe itp. zlokalizowane są na parterze obiektu.

Do budynków można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynkach nie ma pętli indukcyjnych.

W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynkach nie ma możliwości do skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

Każdy pracownik ZLA, niezależnie od ustalonej procedury obsługi osób niepełnosprawnych, ma obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej, między innymi poprzez udzielenie informacji o miejscu obsługi osób niepełnosprawnych.

 

ZLA – Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu

×

INFORMACJA DLA  PACJENTÓW

 W ZWIĄZKU Z OPÓŹNIENIAMI DOSTAW SZCZEPIONEK PRZECIWKO COVID-19, TERMINY SZCZEPIEŃ DLA PACJENTÓW, KTÓRZY MAJĄ ZAPLANOWANE

PODANIE PIERWSZEJ LUB  DRUGIEJ DAWKI MOGĄ  ULEC PRZESUNIĘCIU O JEDEN LUB DWA DNI.  O TERMINIE SZCZEPIEŃ PACJECI ZOSTANA POINFORMOWANI TELEFONICZNIE.

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.