O Zakładzie

Zakład został utworzony przez Gminę Sosnowiec od 01 stycznia 1999 r., w wyniku podziału Zakładu Opieki Zdrowotnej na dwie odrębne jednostki organizacyjne. Uchwałą Rady Miasta z dnia 30 listopada 1998 roku przekształcony w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej pad nazwą Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego (nazwa skrócona - ZLA). Usługi medyczne (w ramach zmieniających się struktur organizacyjnych) świadczymy już od kilkudziesięciu lat. Świadczenia medyczne udzielane są na terenie wszystkich dzielnic, rozległego terytorialnie miasta Sosnowca. W skład SPZLA wchodzą Przychodnie Rejonowo - Specjalistyczne.

Zakres świadczonych usług jest bardzo szeroki. Podstawowa opieka zdrowotna, a więc poradnie ogólne i pediatryczne zlokalizowane są we wszystkich przychodniach na terenie miasta. W zakresie specjalistycznej opieki medycznej dysponujemy szeroką gamą poradni różnej specjalności. Na wysokim poziomie prowadzimy działalność w zakresie diagnostyki obrazowej. Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę Lekarską, która systematycznie podnosi swoją wiedzę na różnego rodzaju kursach i szkoleniach. Służy to pacjentom w zapobieganiu i leczeniu schorzeń, zgodnie z najaktualniejszymi standardami. Systematycznie szkoli się również średni personel medyczny. Wszystkie pielęgniarki środowiskowe posiadają pełne kwalifikacje z tego zakresu. Ich domowe wizyty niosą ulgę nie tylko w cierpieniach fizycznych ale również radą i pomocą wspierają psychicznie podopiecznych.

W ostatnich latach, przy wydatnej pomocy Gminy Sosnowiec, następuje doposażenie przychodni w sprzęt i aparaturę medyczną oraz prowadzi się remonty obiektów. Wpływa to na polepszenie warunków i jakość świadczeń. Diagnostyka obrazowa wyposażona została w nowoczesny, sprzęt mammograficzny oraz aparaty USG. Poradnie Kardiologiczne wspomagane są badaniem aparatem Holtera a neurologiczne badaniem aparatem EEG. ZLA posiada umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na zakres prowadzonej działalności.

Zapraszamy do korzystania z usług naszych Przychodni.


Informacje o naszych Przychodniach

Gdzie znaleźć szukaną poradnie

×

Szanowni Pacjenci!

Od dnia 01.10.2021 r. nastąpi zmiana systemu e-Rejestracji do wszystkich Przychodni Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu.

Konieczna będzie ponowna rejestracja kont użytkowników w nowym systemie, gdyż konta użytkowników nie mogą zostać przeniesione ze względu na ochronę danych osobowych.

Nowy system e-Rejestracji będzie bardziej nowoczesny i bezpieczny, umożliwi dostęp do wszystkich Przychodni Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego za pomocą jednego konta użytkownika, a także umożliwi tworzenie subkont dla członków rodziny.

Każda osoba posiadająca dostęp do Internetu będzie mogła wyszukać wolne terminy według zadanych kryteriów bez konieczności zakładania konta i logowania. Posiadanie konta i zalogowanie będzie konieczne aby dokonać rezerwacji lub odwołać wizyty.

Ponadto system e-Rejestracji jako aplikacja internetowa będzie w pełni przystosowany do wyświetlania na urządzeniach mobilnych. Dzięki temu będą Państwo mogli szybko i wygodnie zarządzać terminarzem swoich wizyt z poziomu smartfonu czy tabletu.