Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności ZAKŁADU LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W SOSNOWCU

ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W SOSNOWCU zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.zla.sosnowiec.pl/.

  • Data publikacji strony internetowej:2017-09-14
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:2021-09-10

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest w większości dostosowana do zapisów Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Niezgodności i wyłączenia wymienione są poniżej.

Treści niedostępne

  • nie wszystkie zamieszczane fotorelacje mają do każdego zdjęcia tekst alternatywny, a jedynie zbiorczą informację jakiej tematyki dotyczą fotografie,
  • linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych,
  • część dokumentów jest dostępna tylko w jednym w formacie,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia:2020-09-02
  • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:2021-09-10

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Skróty klawiszowe służące do przemieszczania się po elementach strony

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

zmiana wielkości czcionki,
zmiana kontrastu.

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą standardowych skrótów klawiszy
TAB, SHIFT+TAB, ENTER.

[CTRL] -u uruchamia zaawansowany panel umożłiwiający:
- nawigację klawiaturą
- odczytywanie głosowe tekstów
- zmianę kontrastu
- podświetlenie linków
- powiększenie tekstu
- zwiększenie odstępów
- zmianę fontów na przyjazne dysflektyką
- powiększenie kursora
- nawigację po stronie po nagłówkach

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony. Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:
Firefox, Chrome, Internet Explorer:
[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
[CTRL] oraz [0] aby przywrócić pierwotny widok


W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności.

Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają wszelkich starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności. Dokładamy wszelkich starań by zdjęcia zawarte w serwisie posiadały zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych.

Procedura dotycząca zapewnienia dostępności podmiotu publicznego wraz z formularzami wniosków

Dostępność architektoniczna

PRZYCHODNIA REJONOWO - SPECJALISTYCZNA NR 1

- ul. Wojska Polskiego 19

 Budynek wyposażony jest w podjazd do drzwi wejściowych od strony ul. Wojska Polskiego (dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich) umożliwiający dostanie się do pomieszczeń zlokalizowanych na parterze Przychodni, w tym: Rejestracji, szatni, gabinetów lekarskich, gabinetu zabiegowego oraz toalety dla osób niepełnosprawnych.

Osoba niepełnosprawna, jeżeli jest taka potrzeba, uzyskuje pomoc w Rejestracji lub szatni, które mieszczą się na parterze budynku po lewej stronie przy wejściu głównym.

Pracownik Rejestracji/szatni przeprowadza wstępną rozmowę z osobą niepełnosprawną w celu ustalenia charakteru wizyty w Przychodni a następnie informuje odpowiednią Poradnię lub gabinet zabiegowy. Powiadomiony pracownik udaje się niezwłocznie do osoby niepełnosprawnej w celu zapewnienia wszelkiej niezbędnej pomocy. Po zakończeniu wizyty pracownik Rejestracji/szatni służy pomocą osobie niepełnosprawnej w opuszczeniu budynku.

Budynek wyposażony w dzwonek przywoławczy przy drzwiach wejściowych.

Przed budynkiem Przychodni wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

PRZYCHODNIA REJONOWO - SPECJALISTYCZNA NR 4

- ul. Nowopogońska 57

 

Wejście główne do budynku znajduje się na poziomie przyległego gruntu. Budynek dwukondygnacyjny wyposażony jest w dźwig osobowy zlokalizowany po stronie lewej od wejścia głównego.

Kondygnacja pierwsza i druga wyposażona jest w toaletę dla osób niepełnosprawnych.

Osoba niepełnosprawna, jeżeli jest taka potrzeba, uzyskuje pomoc w Rejestracji lub szatni znajdujących się na piętrze budynku po stronie prawej korytarza patrząc od wejścia głównego.

Pracownik Rejestracji/szatni przeprowadza wstępną rozmowę z osobą niepełnosprawną w celu ustalenia charakteru wizyty w Przychodni a następnie informuje odpowiednią Poradnię lub gabinet zabiegowy. Powiadomiony pracownik udaje się niezwłocznie do osoby niepełnosprawnej w celu zapewnienia wszelkiej niezbędnej pomocy. Po zakończeniu wizyty pracownik Rejestracji/szatni służy pomocą osobie niepełnosprawnej w opuszczeniu budynku.

Budynek wyposażony w dzwonek przywoławczy przy drzwiach wejściowych.

Przed budynkiem Przychodni wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

PRZYCHODNIA REJONOWO - SPECJALISTYCZNA NR 9

- ul. Wawel 15

Budynek wyposażony jest w podjazd do drzwi wejściowych od strony ul. Wawel (dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich) umożliwiający dostanie się do pomieszczeń zlokalizowanych na parterze Przychodni, w tym: Rejestracji, szatni, toalety dla osób niepełnosprawnych.

Budynek trzykondygnacyjny wyposażony jest w dźwig osobowy zlokalizowany po stronie lewej od wejścia głównego.

Wszystkie kondygnacje wyposażone są w toalety dla osób niepełnosprawnych.

Osoba niepełnosprawna, jeżeli jest taka potrzeba, uzyskuje pomoc w Rejestracji lub szatni, które mieszczą się na parterze budynku po prawej stronie oraz na wprost od wejścia głównego.

Pracownik Rejestracji/szatni przeprowadza wstępną rozmowę z osobą niepełnosprawną w celu ustalenia charakteru wizyty w Przychodni a następnie informuje odpowiednią Poradnię lub gabinet zabiegowy. Powiadomiony pracownik udaje się niezwłocznie do osoby niepełnosprawnej w celu zapewnienia wszelkiej niezbędnej pomocy. Po zakończeniu wizyty pracownik Rejestracji/szatni służy pomocą osobie niepełnosprawnej w opuszczeniu budynku.

Budynek wyposażony w dzwonek przywoławczy przy drzwiach wejściowych.

Przed budynkiem Przychodni wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

PRZYCHODNIA REJONOWO - SPECJALISTYCZNA NR 10

- ul. Hallera 5

Budynek wyposażony jest w podjazd do drzwi wejściowych od strony ul. Hallera (dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich) umożliwiający dostanie się do pomieszczeń zlokalizowanych na parterze Przychodni, w tym: Rejestracji, szatni, toalety dla osób niepełnosprawnych.

Budynek dwukondygnacyjny wyposażony jest w dźwig osobowy zlokalizowany po stronie lewej od wejścia głównego.

Wszystkie kondygnacje wyposażone są w toalety dla osób niepełnosprawnych.

Osoba niepełnosprawna, jeżeli jest taka potrzeba, uzyskuje pomoc w Rejestracji, która mieści się na parterze budynku po prawej stronie od wejścia głównego lub szatni, która mieści się na parterze budynku po lewej stronie od wejścia głównego.

Pracownik Rejestracji/szatni przeprowadza wstępną rozmowę z osobą niepełnosprawną w celu ustalenia charakteru wizyty w Przychodni a następnie informuje odpowiednią Poradnię lub gabinet zabiegowy. Powiadomiony pracownik udaje się niezwłocznie do osoby niepełnosprawnej w celu zapewnienia wszelkiej niezbędnej pomocy. Po zakończeniu wizyty pracownik Rejestracji/szatni służy pomocą osobie niepełnosprawnej w opuszczeniu budynku.

Budynek wyposażony w dzwonek przywoławczy przy drzwiach wejściowych.

Przed budynkiem Przychodni wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.


POZOSTAŁE INFORMACJE:

Strefy wejściowe:

Budynki ZLA posiadają usytuowane w pobliżu głównego wejścia stanowiska postojowe wraz z odpowiednimi oznaczeniami.

Schody wejściowe posiadają nawierzchnię niestwarzającą zagrożenia poślizgiem, balustrady i poręcze są zamontowane na odpowiednich wysokościach, nie posiadają ostrych krawędzi.

Podjazdy (pochylnie) dla osób niepełnosprawnych posiadają odpowiednie nachylenie i nawierzchnię niestwarzającą zagrożenia poślizgiem oraz balustrady dostosowane do obowiązujących przepisów.

Wymiary drzwi wejściowych są dostosowane do obowiązujących przepisów.

Wnętrza obiektów:

Wymiary drzwi wewnętrznych (oprócz niektórych pomieszczeń technicznych) mają w świetle co najmniej 90 cm i wysokość 200 cm.

Przejścia, wejścia, korytarze są wolne od progów.

Szerokość korytarzy jest dostosowana do obowiązujących przepisów.

Rejestracja oraz szatnia zlokalizowane są w każdym obiekcie w widocznym miejscu przy wejściu do budynku.

Obiekty wyposażone są w tablice informacyjne usytuowane przy głównych wejściach.

Balustrady wewnątrz obiektów spełniają wymogi co do wysokości jak również prześwitu pomiędzy elementami wypełnienia balustrady.

Dźwigi osobowe są zlokalizowane w trzech obiektach ZLA: PRS nr 4, PRS nr 9, PRS nr 10.

W PRS nr 1 nie ma dźwigu osobowego, gdyż wszystkie gabinety lekarskie oraz zabiegowe itp. zlokalizowane są na parterze obiektu.

Do budynków można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynkach nie ma pętli indukcyjnych.

W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynkach nie ma możliwości do skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

Każdy pracownik ZLA, niezależnie od ustalonej procedury obsługi osób niepełnosprawnych, ma obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej, między innymi poprzez udzielenie informacji o miejscu obsługi osób niepełnosprawnych.

 

ZLA – Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu