Przychodnie

Przychodnia Rejonowo – Specjalistyczna Nr 1

Adres Nr telefonu E-mail Poradnie
Sosnowiec
ul. Wojska Polskiego 19
32 269-88-62
32 269-88-69
p1@zla.sosnowiec.pl Sprawdź listę

Przychodnia Rejonowo – Specjalistyczna Nr 4

Adres Nr telefonu E-mail Poradnie
Sosnowiec
ul. Nowopogońska 57
32 2964131 - Rejestracja
32 2964136 - Przełożona
32 2964139 - Środowisko
32 2964143 - Ginekologia
32 2964145 - DD1 dzieci chore
32 2964146 - DD1 dzieci zdrowe
32 2964149 - Gabinet zabiegowy
p4@zla.sosnowiec.pl Sprawdź listę

Przychodnia Rejonowo – Specjalistyczna Nr 9

Adres Nr telefonu     E-mail Poradnie
Sosnowiec
ul. Wawel 15
32 368-48-05 
32 368-48-06 
32 368-48-09 
32 368-48-12 
32 368-48-15 
32 368-48-17 
32 368-48-18 
32 368-48-19 
32 368-48-21 
32 368-48-22 
32 368-48-24 
32 368-48-27 
32 368-48-28 
32 368-48-30 
32 368-48-31 
32 368-48-33 
32 368-48-34 
32 368-48-38 
32 368-48-42 
32 368-48-46 
32 368-48-47 
32 368-48-48 
32 368-48-49 
32 368-48-50 
32 368-48-53 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Rejestracja Poradni Neurologicznej
Poradnia Dzieci Zdrowych
Przełożona Pielęgniarek/Naczelna
Rejestracja Poradni D,D1
Poradnia Otolaryngologiczna - gabinet zabiegowy
Rejestracja Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc
Rejestracja Poradni Endokrynologicznej
Poradnia Diabetologiczna – gabinet zabiegowy
Kierownik Przychodni
Rejestracja Poradni Dermatologicznej
Rejestracja Poradni Diabetologicznej i Geriatrycznej
Archiwum
Rejestracja RTG
Rejestracja Poradni Reumatologicznej
Rejestracja Poradni Chirurgii Ogólnej
Pielęgniarki środowiskowe
Poradnia Chirurgii Ogólnej – gabinet zabiegowy
Rejestracja Poradni Otolaryngologicznej
EEG
Rejestracja Poradni Ginekologicznej
Gabinet Zabiegowy POZ
Rejestracja Poradni Schorzeń Sutka
EKG
Rejestracja Poradni Ogólnej
Rejestracja Poradni Okulistycznej
p9@zla.sosnowiec.pl Sprawdź listę

Przychodnia Rejonowo – Specjalistyczna Nr 10

Adres Nr telefonu E-mail Poradnie
Sosnowiec
ul. Hallera 5
32 291-37-87
32 291-55-20
przych10@zla.sosnowiec.pl Sprawdź listę