E-rejestracja


 

Szanowni Pacjenci!

Od dnia 01.10.2021 r. nastąpi zmiana systemu e-Rejestracji do wszystkich Przychodni Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu.

 Konieczna będzie ponowna rejestracja kont użytkowników w nowym systemie, gdyż konta użytkowników nie mogą zostać przeniesione ze względu na ochronę danych osobowych.

Nowy system e-Rejestracji będzie bardziej nowoczesny i bezpieczny, umożliwi dostęp do wszystkich Przychodni Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego za pomocą jednego konta użytkownika, a także umożliwi tworzenie subkont dla członków rodziny.

Każda osoba posiadająca dostęp do Internetu będzie mogła wyszukać wolne terminy według zadanych kryteriów bez konieczności zakładania konta i logowania. Posiadanie konta i zalogowanie będzie konieczne aby dokonać rezerwacji lub odwołać wizyty.

Ponadto system e-Rejestracji jako aplikacja internetowa będzie w pełni przystosowany do wyświetlania na urządzeniach mobilnych. Dzięki temu będą Państwo mogli szybko i wygodnie zarządzać terminarzem swoich wizyt z poziomu smartfonu czy tabletu.


 

Celem elektronicznej rejestracji jest zwiększenie dostępności do usług medycznych świadczonych przez nasz Zakład.

Podczas rejestracji prosimy Państwa o dokładne sprawdzenie i podanie prawidłowych danych oraz adresów e-mail, ponieważ na podany adres zostanie wysłana wiadomość aktywująca konto w naszym serwisie (w celu aktywacji konta prosimy o postępowanie zgodne z instrukcją zawartą w wiadomości).

POSTĘPOWANIE UMOŻLIWIAJĄCE ZAREJESTROWANIE SIĘ W SERWISIE E-REJESTRACJA:

UWAGA! Jeżeli używają Państwo smartfon lub tablet prosimy przed wejściem na stronę www przełączyć przeglądarkę internetową z trybu mobilnego na (w zależności od używanej przeglądarki internetowej) tryb PC/Desktop/Wersja na komputer/Tryb stacjonarny
 1. Aby założyć konto w serwisie e-Rejestracja należy wybrać z listy odpowiednią PRZYCHODNIĘ (linki poniżej), następnie kliknąć na przycisk "NOWE KONTO", a następnie podać wymagane dane: IMIĘ, NAZWISKO, ADRES E-EMAIL, DWUKROTNIE HASŁO, przepisać KOD CYFROWY z obrazka oraz zaakceptować regulamin.
 2. Po utworzeniu konta na podany adres e-mail pacjenta zostanie wysłana wiadomość z linkiem aktywującym.
 3. Kliknięcie tego linku jest konieczne do aktywacji konta. 

Aktywacji konta należy dokonać w ciągu 24 godzin. W przeciwnym przypadku konto zostanie usunięte i należy je założyć od nowa.

PRZED ZALOGOWANIEM SIĘ DO SERWISU E-REJESTRACJA NALEŻY WYBRAĆ ODPOWIEDNIĄ PRZYCHODNIĘ

POSTĘPOWANIE PO ZALOGOWANIU DO SERWISU E-REJESTRACJA:

 1. Po zalogowaniu proszę wybrać PORADNIĘ w której chcemy się zarejestrować elektronicznie;
 2. Kolejnym krokiem jest wybór LEKARZA (z listy lekarzy), u którego zamierzamy się zarejestrować;
 3. Przedostatnim krokiem jest wybór DATY i GODZINY wizyty (z dostępnych terminów) oraz potwierdzenie rejestracji;
 4. Po rezerwacji zostanie wyświetlone potwierdzenie dokonania rezerwacji terminu. Dane potwierdzenia należy zapisać lub wydrukować i mieć ze sobą w dniu wizyty. Potwierdzenie zostanie również wysłane na podany podczas rejestracji adres e-mail.

W przypadku rezygnacji z wizyty pacjent jest zobowiązany do jej anulowania w systemie, telefonicznie lub osobiściem najpóźniej do dnia poprzedzającego wizytę.

W przypadku niestawienia się na umówioną wizytę (lub zbyt późnego odwołania wizyty) konto w eRejestracji może zostać zablokowane.

PACJENT PIERWSZORAZOWY zapisany do Poradni Specjalistycznej za pomocą e-rejestracji ZOBOWIĄZANY JEST w ciągu 2 dni skontaktować się z rejestracją Poradni Specjalistycznej do której się zapisał (możliwe to jest drogą e-mail, telefonicznie, osobiście, za pośrednictwem osób trzecich) aby podać niezbędne dane żądane przez NFZ konieczne do zapisu w kolejkę oczekujących:

 • nazwisko i imię,
 • pesel,
 • adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu i numer lokalu)
 • rozpoznanie chorobowe lub powód przyjęcia
 • Nr Przychodni, Poradnię, Lekarza, Datę wizyty
 • telefon kontaktowy lub e-mail

Ponadto przypominamy, że pacjent pierwszorazowy zobowiązany jest w ciągu 14 dni dostarczyć oryginał skierowania. Niedopełnienie tego terminu spowoduje skreślenie z kolejki oczekujących.

Przesyłając nam dane wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych zgodnie polskim prawem, w szczególności z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 roku (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Rejestrując się do lekarza POZ proszę uwzględnić dokonany wybór lekarza - złożona deklaracja wyboru

Każdy Pacjent zarejestrowany przez e-rejestrację musi zgłosić się do rejestracji przynajmniej pół godziny przed wyznaczoną godziną wizyty lekarskiej w celu weryfikacji ubezpieczenia

UWAGA! Pacjentów pierwszorazowych poradni specjalistycznych (oprócz ginekologii i lekarzy psychiatrów) obowiązuje skierowanie, które należy dostarczyć do Rejestracji poradni wciągu 14 dni od dnia rejestracji (art. 20 Ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw - Dz.U.2014.poz.1138). Skierowanie obowiązuje również pacjentów, którzy nie kontynuowali leczenia w danej poradni w okresie ostatnich 2 lat lub zgłaszają się z nowym problemem zdrowotnym.

W razie problemów lub wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem: erejestracja@zla.sosnowiec.pl

×

Szanowni Pacjenci!

Od dnia 01.10.2021 r. nastąpi zmiana systemu e-Rejestracji do wszystkich Przychodni Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu.

Konieczna będzie ponowna rejestracja kont użytkowników w nowym systemie, gdyż konta użytkowników nie mogą zostać przeniesione ze względu na ochronę danych osobowych.

Nowy system e-Rejestracji będzie bardziej nowoczesny i bezpieczny, umożliwi dostęp do wszystkich Przychodni Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego za pomocą jednego konta użytkownika, a także umożliwi tworzenie subkont dla członków rodziny.

Każda osoba posiadająca dostęp do Internetu będzie mogła wyszukać wolne terminy według zadanych kryteriów bez konieczności zakładania konta i logowania. Posiadanie konta i zalogowanie będzie konieczne aby dokonać rezerwacji lub odwołać wizyty.

Ponadto system e-Rejestracji jako aplikacja internetowa będzie w pełni przystosowany do wyświetlania na urządzeniach mobilnych. Dzięki temu będą Państwo mogli szybko i wygodnie zarządzać terminarzem swoich wizyt z poziomu smartfonu czy tabletu.